Länkar  

Atlantis
Kjell Höglunds skivbolag och inspelningsstudio har nu en ny hemsida.
Här finns bilder från den legendariska Atlantisstudion, studions historia, skivkatalog och mycket annat.

www.myspace.com/kjellhoglund
Kjells sida på MySpace.com.
Innehåller bland annat en video från en resa som Kjell och Johan gjorde till London i mars 2006.

Johan Johanssons hemsida.

SKAP
Svenska kompositörer av populärmusik

Rösta på var Kjell skall spela (Sidan tillfälligt nedstängd)
Här kan man rösta på den ort där man vill att Kjell skall spela.

Egypten
En informationsrik sida om det gamla Egyptens historia och mytologi.

Rennes-le-Château
En sida om mysterierna kring den franska byn Rennes-le-Château.