MånadsMeddelande 59. April 2005.

 
Våren har hittills varit kall. Jag har gjort en vända till Stockholm. Mockasinen och jag har jobbat vidare med vårt vansinnesprojekt och jag åt bland annat lunch med N på Fjällgatan. Längtar efter sommaren.

"True love is not born in an hour." - "Life is nothing without friends." (Meddelanden inbakade i karameller)

"The ancient Hebrew distinction between legitimate and illegitimate prophecy - prophecy meaning inspired poetry, in which future events are not necessarily, but usually, foretold - has much to recommend it. If a prophet went into a trance and was afterwards unconscious of what he had been babbling, that was illegitimate; but if he remained in possession of his critical faculties throughout the trance and afterwards, that was legitimate. His powers were heightened by the 'spirit of prophecy', so that his words crystallized immense experience into a single poetic jewel; but he was, by the grace of God, the sturdy author and regulator of this achievement. (The White Goddess, Robert Graves)

 
Boken Graal återkommer i nästa MånadsMeddelande. Här följer istället det första kapitlet i en ny bok om Nostradamus:

 
 
 
 
 
 

NOSTRADAMUS
PYRAMID
 
 
 
 
Studier i den förbjudna boken  
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Höglund  
 
 
 
 
 
 
 
- INTERNET 2005 -
 
 
 
 
 
 
 
 

Så stod jag då äntligen vid målet
för många och långa års drömmar och längtan.
Jag befann mej på toppen av den stora pyramiden
och mörkret började hastigt falla.
 
Sju nätter på Cheopspyramidens topp,
Henry Kjellson, 1962.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DEN FÖRBJUDNA BOKEN
 
 
 
Ibland står tiden stilla.
    Det hände mej fredagen den 15 maj 1998. Jag hade suttit och tittat på MTV under natten där man visade en video med Frank Sinatra. Jag gjorde reflexionen att det var lite underligt. Jag hade aldrig tidigare sett en video med Frank Sinatra och visste inte ens att han hade gjort någon. När jag vaknade nästa dag fick jag förklaringen. Den berömde sångaren och skådespelaren hade avlidit.
    Jag satte mej vid mitt skrivbord och kastade en blick på en av den franske siaren Nostradamus verser som jag arbetat med föregående dag. Jag hade experimenterat med en periodisk uppställning av versen för att se om jag kunde finna någon slags kod.
    Det var nu tiden stannade. Med en blandning av skräck och förundran kunde jag mitt i versen klart och tydligt urskilja orden Franc Sinatra mort. Frank Sinatra död.
    Jag vidareutvecklade min teori om att Nostradamus använt sej av en hemlig kod när han konstruerade sina verser och redogjorde för mina idéer i Den förbjudna boken (Internet 2000). Jag anser att var och en av Nostradamus sammanlagt 942 verser kan betraktas som ett stenblock som tillsammans bildar en stor profetisk pyramid. Varje vers kan skrivas in i en kvadrat som består av 13 gånger 13 bokstäver. Kvadraten är en symbolisk representation av pyramiden sedd uppifrån. Nu framträder förut dolda kodord som kastar ett nytt ljus över de annars gåtfulla verserna. Jag har noggrant redovisat mina slutledningar i Den förbjudna boken och ska inte upprepa dem här. På detta sätt analyserade jag sammanlagt 68 av Nostradamus verser från hans berömda verk Prophéties, publicerat år 1568.
    Men om Nostradamus verser formar en pyramid borde det väl finnas en ingång till pyramiden? Vilken vers kan det i så fall vara? En granskning utpekar med absolut säkerhet en enda vers, nämligen 6.100. Det är den enda som är skriven på latin och den innehåller en allvarlig varning riktad till den djärve äventyrare som avser att tränga in i pyramidens inre. Det var också i denna vers jag hittade Frank Sinatras namn.
    Det visar sej att vers 6.100 befinner sej på pyramidens norra vägg och på det femte planet. Att den är placerad på utsidan av pyramiden är ytterligare ett indicium på att vår teori är korrekt. Om pyramidteorin vore ett hjärnspöke är sannolikheten betydligt större för att versen istället hamnat någonstans inuti denna inbillningens pyramid. Även Keopspyramidens ingång är belägen en bit upp på norra sidan.
    Nostradamus antyder själv att han byggt en pyramid när han i sitt förord skriver "so that I might leave a memorial of myself after my death, to the common benefit of mankind, concerning the things the Divine Essence has revealed to me…" (min kursivering).
    Robert Graves skriver följande angående tidens natur i sin bok The White Goddess. "…time is not the stable moving-staircase that prose men have for centuries pretended it to be, but an unaccountable wibble-wobble… In the poetic act, time is suspended and details of future experience often become incorporated in the poem, as they do in dreams. This explains why the first Muse of the Greek triad was named Mnemosyne, 'Memory': one can have memory of the future as well as of the past. Memory of the future is usually called instinct in animals, intuition in human beeings."
    Ytterligare en anmärkning bör göras innan äventyret fortsätter. Jag utarbetade min teori samtidigt som jag skrev Den förbjudna boken. En konsekvens av detta är att jag hela tiden testade uppslag och gjorde antaganden som jag längre fram kommit att betvivla. Det har i sin tur medfört att jag tenderat att övertolka verserna. I denna nya bok har jag stramat upp min metodik, förenklat den och koncentrerat mej på det essentiella. Jag nöjer mej med att ta upp de mest uppenbara kodorden för att minimera slumpens roll. Jag tror att jag därmed ytterligare närmat mej Nostradamus ursprungliga avsikt.

 
NOSTRADAMUS PYRAMID fortsätter vid lämpligt tillfälle. 

Tillbaka till Övriga månadsmeddelanden