MånadsMeddelande 66. Mars 2006.
 

Kapten Haddock råkade häromsistens ut för en besynnerlig händelse. Han satt som vanligt tillsammans med de övriga Hörnbjörnarna vid bardisken. Så gick han en trappa ner för att besöka toaletten. När han kom upp hade han en skrämd blick i ögonen. Han påstod att han hade hört en gammal poplåt när han stod vid pissrännan. Han hade tydligt hört sång, gitarr och trummor (närmare bestämt ”Tom Dooley”). Men det finns ingen högtalare på toaletten i Sanningens Bar. Ingen har nånsin hört musik på toaletten. ”Men jag svär vid min farfars tofflor” envisas Kaptenen. ”Men man måste ställa sej vid mitten av rännan, under ventilen. Jag undrar om det spökar?” Ett flertal personer går ner för att kontrollera saken. Ingen hör nånting. ”Ljudet kanske kommer från en lägenhet och följer ventilationstrumman” säjer Haddock triumferande. ”Kanske har lägenhetsinnehavaren nu stängt av musiken.” Han går ner igen och kommer upp och erkänner att han ingenting hört. De elaka Hörnbjörnarna hånar den gamle sjöbusen och menar att han hallucinerar. Då drar Kapten Haddock upp sitt triumfkort. ”Det är bevisat att en stark radiosändare kan göra att man hör musik i spisen” säjer han. ”Kanske har vi här ett första fall av en musikspelande pissränna!” Hörnbjörnarna hånskrattar rått. ”Men det där med spisen är faktiskt riktigt” intygar L som åtnjuter ett stort förtroende bland Björnarna när det gäller vetenskapliga frågor. ”I rest my case” avslutar kapten Haddock belåtet och beställer en whisky.
   En tankfull tystnad infinner sej medan Hörnbjörnarna olustigt begrundar de vetenskapliga följderna av en eventuellt existerande musikalisk pissränna. Haddock tvinnar förtjust sin stora valrossmustasch. Åter har han lyckats påvisa verklighetens outgrundliga konstruktion. ”Vi kanske skulle baxa upp pissrännan till bardisken” spekulerar han finurligt. ”Då skulle vi inte behöva gå ner på toaletten, samtidigt som vi får avnjuta god och njutningsvärd musik av högsta klass. Kanske kan en sådan pissränna även spela Mozart, som i år firar 250-års-jubileum. Och tänk!” lyser han upp. ”Här kan vi ha årtusendets svenska exportartikel! Alla krogar i hela världen måste naturligtvis förr eller senare installera det pissande svenska musikundret! Tänk bara på Oktoberfestivalen i München! Världens rikaste nationer kommer över en natt att bli fattiglappar jämfört med Sverige. Den norska oljan är plötsligt inte vatten värd. Och vem har patentet på den spelande pissrännan? Naturligtvis ingen annan än Kapten Haddock, den svenska pissrännans fader! Vad är jukeboxen, mina kära vänner? Blott en fis i vinden! Du gamla du fria, du fjällhöga Nord, då aktat ditt namn flög över världen!”

Kung Sune och jag har under hösten roat oss med att tillsammans tota ihop en snapsvisa under våra långa och tragiska sittningar vid Sanningens Bar. Här följer nu den kompletta och autentiska utskriften av sagda snapsvisa, som vi ödmjukt och i samstämmighet hoppas ska sprida sej över vårt avlånga land. Det kan väl hända att en och annan formulering råkar vara knyckt från här och där. Sånt kan hända den bäste, således även oss.  

 
KUNG SUNES SNAPSVISA

Börja dagen med en starköl
så blir hela världen din
om det inte skulle räcka
ta dej då en flaska gin!

När vi sitter här på krogen
uti glada vänners lag
då kan sorgen dra åt skogen
vi tar nya friska tag!
Skål!

(Melodi: Börja dagen med en schlager)

 

Nu kommer kapitel 2 i boken Nostradamus pyramid. Kapitel 1 publicerades i MånadsMeddelande 59 i april 2005.
 

2. IN I PYRAMIDEN

 
 

Nostradamus diktverk Prophéties ser alltså ut att vara världshistoriens första exempel på tredimensionell poesi.

”The ancient Hebrew distinction between legitimate and illegitimate prophecy – prophecy meaning inspired poetry, in which future events are not necessarily, but usually, foretold – has much to recommend it. If a prophet went into a trance and was afterwards unconscious of what he had been babbling, that was illegitimate; but if he remained in possession of his critical faculties throughout the trance and afterwards, that was legitimate. His powers were heightened by the ’spirit of prophecy’, so that his words crystallized immense experience into a single poetic jewel; but he was, by the grace of God, the sturdy author and regulator of this achievement. (The White Goddess, Robert Graves)

När vi nu funnit ingången är det bara att ta Gud i handen och bege sej in i pyramiden. Verserna har jag liksom tidigare tagit från Erika Cheethams bok The Final Prophecies of Nostradamus. De numreras i ordningsföljd inom parentes. Rubrikerna är mina egna. Siffrorna före varje rubrik anger avdelning respektive vers. Kolumnerna i kvadraten betecknas med bokstäverna A till M och raderna med siffrorna 1 till 13.

 

6.100. Pyramidens ingång (1)

LEGIS CANTIO CONTRA INEPTOS CRITICOS,
Quos legent hofce verfus maturè cenfunkto,
Profanum vulgar & infcium ne attractato:
Omnesq; Aftrologi Blenni, Barbari procul funto,
Qui alter facit, if ritè, facer esto.

INCANTATION OF THE LAW AGAINST INEPT CRITICS
May those who read this verse think upon it deeply.
Let the profane and ignorant herd keep away.
Let all astrologers, idiots and barbarians stay far off.
He who does otherwise, let him be priest to the rite.

Kodord:
Franc Sinatra mort (Sinatra längs diagonalen från K13 till E8, mort upp till B5, Franc i direkt anslutning från G6, slutar i G8)
A.Hitler (längs diagonalen, D4-C2)
F.Castro (H5-I9)
Atomreactor (rad 8 och F5-L10)
UFO (nederst i M-kolumnen)
Robot (diagonalen, L10-H8)

Tolkning:
Kodorden utpekar med stor tydlighet vår tid. Versen är en allvarlig varning till den djärve äventyrare som dristar sej till att tränga in i pyramidens hemligheter. Här krävs ödmjukhet och respekt. Hänvisningen till Frank Sinatras död kan syfta på begynnelsen av kodens avslöjande. Sinatra är för övrigt född på Sicilien där möjligen den heliga graal finns bevarad (se Den förbjudna boken). Incantation betyder besvärjelse, besvärjelseformel, trollformel, trollsång.

 

Vi har funnit ingången till pyramiden. Men vart ska vi nu ta vägen? Ska vi röra oss uppåt, neråt, till vänster, till höger, i sicksack, i spiral…? Vi har inga indikationer eller instruktioner att följa.
   Det fanns på trettonhundratalet en gammal engelsk filosof och franciskanmunk som hette William Occam. Han har blivit känd för det som kallas Occams rakkniv; principen att en enklare förklaring alltid är att föredra framför en mer komplicerad, det vill säja att onödiga antaganden bör undvikas. Låt oss därför i brist på andra alternativ begagna oss av Occams rakkniv. I vårt fall måste det betyda att vi helt enkelt går rakt in i Nostradamus pyramid. Då kommer vi först till vers 7.1.

 

7.1. Nostradamus sigill (2)

L’Arc du threfor par Achilles deceu,
Aux procreés fceu la quadrâgulaire:
Au faict Royal le côment fera fceu,
Cors veu pêdu au veu du populaire.

The arc of the treasure deceived by Achilles;
The quadrangle known to the procreators.
The intention will be manifest by a royal deed.
A corpse seen hanging in the sight of the populace.

Kodord:
Sceau (sigill, B4, A4, F7, K12, L12, K2, H11, J5)
Seal (sigill, B4, F7 två gånger, H11, L12)
Omen (tecken, förebud, J6)
Troya (A6)
Casandra (M5)

Tolkning:
Kvadratens första rad (som ofta fungerar som en slags rubrik för versen) lyder L’Arc du threfor och konfirmerar att vi valt rätt väg in i pyramiden, in genom skattens valvbåge.
   Kodordet sigill upprepas närmast maniskt i versen. Quadrangle kan syfta på kvadraten (och därmed koden) och procreators på Nostradamus själv och vi som tolkar verserna. Kroppen som hänger kan vara en anspelning på den berömda spådomskortleken Tarok där ett känt kort föreställer en man som hänger upp och ner i ett rep som är fäst runt ena foten och hälen (kortet kallas the hanged man). Den hängde mannens ben markerar på kortet en fyrkant (kvadraten). Akilles (rad 1) var också känd för sin häl (han deltog i grekernas fälttåg mot Troja). Han hade hållits i sin ena häl när hans mor doppade honom i den underjordiska floden Styx för att han skulle bli osårbar. När vi bryter Nostradamus sigill kommer vi alltså in i spådomens pyramid (den trojanska hästen). Deceived betyder bedra, föra bakom ljuset, vilseleda, lura, gäcka. Ihopvävt med Omen finner vi med viss möda Casandra, som jag godkänner då hon var en sierska som förekommer i berättelsen om det trojanska kriget.

 

Vi fortsätter in i pyramiden och kommer då till vers 7.2.

 

7.2. Rymdresa till Mars (3)

Par Mars ouuert Arles ne donra guerre,
De nuict feront les foldartz eftonnés:
Noir, blanc à l’inde diffimulés en terre,
Souz la faincte vmbre traiftres verez- & fonnés.

Arles opened up by war will not offer resistance,
the soldiers will be overcome by night.
Black & white concealing indigo on land.
Under the false shadow you will see traitors assessed.

Kodord:
Par Mars au Terre (första raden, övre vänstra hörnet, kan tolkas som en resa från Jorden till planeten Mars)
NASA (den amerikanska rymdstyrelsen, två gånger, från L7)
Canal (G6)
Union (J1)
Europa (B3)
Satelit (K8)
Terre (Jorden, J9)
Sond (G1)

Tolkning:
Erika Cheethams översättning av verserna från franska till engelska är ibland tveksam, exempelvis första raden i den här versen.
   Mars har alltid förknippats med kanaler. Det förefaller som om USA och EU samarbetar om rymdresan. Satelit är inget tydligt kodord men godkänns eftersom det är sammanvävt med NASA, Terre och canal. Europa är också otydligt men godkänns eftersom det är sammanvävt med par Mars au Terre.
   Den öppna versens tredje och fjärde rader talar om svart, vitt, indigo, skugga och Jorden. Kan det vara Nostradamus sätt att beskriva jordklotet sett från rymden? Den svarta rymden, den vita solen, det blå jordklotet, det skuggade halvklotet där det råder natt.
   Jag finner inget som tyder på en bemannad resa. Däremot med lite god vilja ordet sond sammanvävt med par Mars au Terre. Ett slags föräderi synes också vara i görningen.

 

7.3 Europeiska Unionen (4)

Apres de France la victoire nauale,
Les Barchinons, Saillinons, les Phocens,
Lierre d’or, l’enclume ferré dedans la bafle,
Ceux de Ptolon au fraud feront confens.

After the naval victory of France
The people of Barcelona, the Saillinons and those of Marseilles.
The robber of gold, the anvil enclosed in the ball.
The people of Ptolon will be party to the fraud.

Kodord:
Europe (från F8)
Union (L6, M2)
EU (M1)
Hollande (K3)
Conférence (F10)

Tolkning:
Kvadratens första rad slår an temat: apres de France. Efter Frankrikes storhetstid följer en union i Europa. Varför Holland särskilt nämns vet jag inte, kanske på grund av närheten till Bryssel. Nostradus konstaterar att nyckelordet för den europeiska unionen är konferenser.
   Kodordet EU kan lätt uppstå av en slump, men det är sammanvävt med union och France och godkänns därför. Den öppna versen ger ett intryck av olika folkslag som förenas.

 

7.4 Skottet på Sicilien (5)

Le duc de Langres affiegé dedans Dolle,
Accompaigné d’Oftun & Lyonnois:
Geneue, Aufpour, ioinct ceux de Mirandole,
Paffer les monts contre les Anconnois.

The duc de Langres besieged at Dôle,
accompanied by people from Autun and Lyons.
Geneva, Augsburg allied to those of Mirandola,
to cross the mountains against the people of Ancona.

Kodord:
Igne (eld, H13, A4)
Assassin (mördare, G13)
Enna (stad på Sicilien, F8, J5)
Sonne (ringa, ljuda, klinga, D8, C2)
Padre (präst, fader, pater, B8, L3)
Isle (ö, F10)

Tolkning:
På ön Sicilien avlossar en mördare ett skott (eld, ljuda). Ordet är egentligen sonner, men eftersom det är sammanvävt med både igne, padre och Enna så godkänner jag sonne. Dessutom kan man faktiskt hitta ett r (F6) i det sonne som börjar från D8. Assassin är dessutom sammanvävt med igne, sonne, le duc de Langres och padre. 
   Mordet äger möjligen rum i staden Enna. Det är en präst som mördas, kanske till och med påven. (Pater betyder fader, jämför pater noster, Fader vår). Det styrks av att Ancona tillhörde påven.

 

Vi har nu nått in till pyramidens mittlinje. Det förefaller rimligt (Occams rakkniv) att vi nu söker oss mot centrum. Vi viker därför till höger i 90 graders vinkel och kommer till vers 6.95.

 

6.95 Antikrist (6)

Par detracteur calumnié à puis nay.
Quant iftront faicts enormes & martiaux:
La moindre part dubieufe à l’aifnay,
Et toft au regne feront faicts partiaux.

Calumny against the younger born by the detractor,
when enormous, martial deeds will occur.
The least part doubtful for the elder one.
Soon in the kingdom there will be partisan actions.

Kodord:
Strontium (J3)
Sarin (B9)
Toxin (K3)
Putin (J2)
Martial art (kampsport, D5)
Tracteur (traktor, F1)
Anticrist (två gånger från F3)
Tractat astro (F1, D10)
Seal (sigill, E7)

 

Tolkning:
Liksom i de flesta av Nostradamus verser är kodorden sammanflätade på olika sätt. Att kalla den ryske presidenten Putin för Anticrist är väl att ta i, men han är ändå arvtagare efter det materiella och religionsfientliga Sovjetunionen. Han har svart bälte i en kampsport. Tracteur kanske kan syfta på framväxten av de stora jordbruken i Sovjet där traktorn spelade en betydande roll. Några giftämnen nämns, oklart varför. Strontium förekommer i nerfallet från kärnvapenexplosioner. Den öppna versens sista rad kan hänsyfta på det sönderfallande Sovjet.

 

6.86. Lenin och Sovjetunionen (7)

Le grand Prelat vn iour apres fon fonge,
Interpreté au rebours de fon fens:
De la Gafcogne luy furuiendra vn monge,
Qui fera eflire le grand Prelat de Sens.

One day the great prelate, after his dream
is interpreted opposite to its meaning,
a monk from Gascony will come to him
who will cause the great prelate of Sens to be elected.

Kodord:
Lenin (A1)
Tsar (två gånger från G11)
Union (A2, E4, C8)
Sovjet (B3)
Gulag (M7)
Gog (C1)
Nato (F10)
Cogne (polis, C6)

Tolkning:
Den store prelaten som utgör rubriken överst i kvadraten är Lenin. Prelat betyder högt uppsatt, maktmedveten och högdragen präst. En träffande beskrivning av den ryske revolutionären. Tsar och Lenin sammanflätat med le grand Prelat; Lenin är den nye tsaren. Sovjet sammanflätat med union, le grand Prelat och Gog.
   I den öppna versens två första rader talas om Lenins dröm som vänds till sin motsats; drömmen om kommunismen blir en mardröm. Gulag syftar på de
sovjetiska arbetslägren. Jag har någonstans läst att Gog är ett gammalt namn för Ryssland. Eftersom cogne korsar union kan det syfta på Sovjet som polisstat.

 

6.77. Sarkofagen i Kungens kammare (8)

Par la victoire du deceu fraudulente,
Deux claffes vne, la reuolte Germaine:
Le chef meurtry & fon filz dans la tente,
Florence, Imole pourchaffés dans Romaine.

Through the fraudulent victory of the deceived,
two fleets in one, the German revolt.
The chief murdered with his son in a tent.
Florence and Imola pursued into Romania.

Kodord:
Revolver (två gånger, I4,I6)
Sonner (ringa, ljuda, klinga, )
A. Hitler (I10)
Tuer (ta livet av sej, D3)
Russe, Russie (rysk, Ryssland, K11)
Soldat (E10)

Tolkning:
Vi har nu nått in till pyramidens centrum. Den här versen är vag. Att jag kallar den sarkofagen i Kungens kammare är i analogi med Keopspyramiden, där vi inne i pyramiden hittar en sarkofag i Kungens kammare. Runt Nostradamus ”sarkofag” (pyramidens centrum-sten) formerar sej också en kammare, som vi ska undersöka senare.
   Den öppna versen får mej att tro att det handlar om Hitler (le chef) och andra världskriget. Den tredje raden synes anspela på Hitlers självmord i sin bunker i Berlin (ett skott ljuder) men kodordet A.Hitler är ganska svårfunnet. Att han dör i ett tält stämmer inte, men kanske kan bunkern ses som ett tält av betong. Att han dör tillsammans med sin son stämmer heller inte, han dör tillsammans med sin fru Eva Braun. Kan hon ha varit gravid? Att filz svavas med z kan syfta på nazismen. Hitler dör i ett rum (sarkofag) i sin bunker (Kungens kammare).  

   Ryska trupper invaderade Tyskland. Kodordet soldat korsar z som i nazism. Rubriken ”par la victoire” kan tolkas som ”på grund av segern”, det vill säja att Hitlers självmord orsakas av de allierades seger.

 
NOSTRADAMUS PYRAMID fortsätter vid lämpligt tillfälle. 

Tillbaka till Övriga månadsmeddelanden