FebruariMeddelande. 2007.
 
 
 

Nu kommer kapitel 3 om Nostradamus pyramid, vilket också blir det sista. Föregående kapitel publicerades i  MånadsMeddelande 66, mars 2006 och i MånadsMeddelande 59, april 2005. 

 

 

3. KUNGENS KAMMARE

 

   Jag har bestämt mej för att avsluta mina studier i Nostradamus förbjudna bok. Ursprungligen hade jag tänkt skriva ytterligare en bok, Nostradamus pyramid, men istället blir de här tre sista kapitlen en avrundning av projektet och ska ses som en epilog till Den förbjudna boken. Allt har sin tid, vilket Nostradamus vore den förste att instämma i, och jag känner att min insats i sammanhanget i och med detta kapitel är avslutad.
   Vi har tagit oss in till pyramidens centrum-sten. Runt denna sten formar sej en kammare som vi kan kalla Kungens kammare. Denna kammare består av verserna 6.68, 6.67, 6.76, 6.85, 6.86, 6.87, 6.78 och 6.69. Verserna synes prelimärt avhandla i tur och ordning: Putin är en varg, Ryssland i storkrig, Mord i Ravenna, Mord i Lissabon, Lenin och Sovjet, Uran i Iran, Tony Blair och slutligen Storhet och förintelse.
   Man kan spekulera i om det finns andra gångsystem och kammare i pyramiden. Exempelvis kan man tänka sej en gång från Kungens kammare ner till mitten av pyramidens bottenplatta. En sådan eventuell gång skulle gå i spiral. På motsvarande sätt kanske det finns en gång upp till pyramidens topp.
   Det finns antagligen en passage över till Drottningens pyramid – som vi kan kalla den mindre pyramid som finns inbyggd i den stora pyramiden (se Den förbjudna boken). Drottningens pyramid har också fyra hörnstenar och en toppsten och i pyramidens mitt kan vi förvänta oss att hitta Drottningens kammare. Det kan också finnas andra gångar och kammare i Nostradamus pyramid.
   Samtliga Nostradamus 942 verser bör analyseras. Pyramiden skulle sedan kunna matas in i en dator där den kan manövreras tredimensionellt och där man kan röra sej fritt inne i pyramiden för att underlätta sökandet efter eventuella strukturer.
  
   Genom att analysera den allra sista versen i Prophéties avbryter jag härmed mina studier i den förbjudna boken.

 

10.100. En ny himmel och en ny jord (9)

Le grand empire fera par Angleterre,
Le pempotam des ans plus de trois cens:
Grandes copies paffer par mer & terre,
Les Lufitains n’en feront pas contens.

A great Empire will be for England
the all-powerful for more than three hundred years.
Great forces cross by land and sea.
The Portuguese will not be pleased.

Kodord:
Lusifer (E8, ljusbringaren, morgonstjärnan (Venus), namn på djävulen (Lukas 10:18, Upp 9:1)
Erde (jorden, B2)
Rose (ros, F9)
Rosa ( E7)
ETA (den baskiska separatistgruppen, M1)
Iesus (2 gånger, G6)
Americe (2 gånger, D7, A12)
USA (J4)
Los Angeles (K2)
Cent (M9)
Omen (varsel, förebud, A10)
Ierusalem (G6, H8)
Sion (G8)
Russie (Ryssland, E7)
Code (kod, D6)
Lasarus (E8, dubbel-användning av A)
Pape (påve, två gånger, J9, K11)
Nostradamus (G1)

Tolkning:
Den första raden i kvadraten, som ofta fungerar som rubrik, talar om ett stort imperium. Amerika omnämns bland kodorden, liksom USA, Los Angeles och det amerikanska myntet cent. Americe från A12 är ihopkopplat med Empire. USA blev självständigt från England 1783 och ska enligt den öppna versen vara allsmäktigt i mer än 300 år. Det för oss fram till 2083. Det är också möjligt att Nostradamus påbörjar räkningen från ett tidigare årtal än självständighetsåret.
   Det finns emellertid en dubbeltydig mening i detta tal om ett stort imperium. Los Angeles (Änglarnas stad) är anslutet till terre (jord). Vågar vi tolka det som en himmelsk jord, en framtida världsstat styrd av kärlek, rättvisa och fred? En ny himmel och en ny jord (Upp. 21:1). Lasarus uppväcktes från döden av Jesus. Kodordet Rose står för kärlek.
   En annan möjlig antydan i kopplingen mellan Los Angeles och terre är jordbävningsrisken i området. ”Great forces cross by land and sea” står det i den öppna versen. Kan syfta på jordbävning och/eller krig.
   ETA (M1) kan vara en slump. Men det ligger så snyggt i M-kolumnens övre högra hörn att jag har svårt att avfärda det. Kanske en hänsyftning på terroristhotet i vår tid.
   Erika Cheetham är förbryllad över den fjärde raden i den öppna versen: ”The Portuguese will not be pleased.” Själv kan jag inte låta bli att tänka på Columbus som avseglade från Portugal när han upptäckte Amerika. 
   Nostradamus har signerat denna sista vers i sin bok. Hans riktiga namn var Michel de Nostredame. Namnet Nostredame betyder ”vår dam”, medan pseudonymen Nostradamus är en latinisering av hans efternamn. Från G1 finner vi namnet Nostradamus ihopkopplat med grand – den store Nostradamus. En antydan till fåfänga när den profetiska pyramiden äntligen var klar?

   En sista anmärkning: År 1555 publicerade Nostradamus de första 353 verserna av sammanlagt 942. 942 minus 353 = 589. 5 plus 8 = 13. 8 plus 9 = 17. 1 plus 7 = 8. Åter slumpens blinda resultat?

Tillbaka till Övriga meddelanden